Aktuální dění:

• Spustili jsme vzdělávací kurzy (blíže viz vzdělávání)
• Proběhly dva semináře ke směřování APRP, na kterých jsme začali vytvářet strategický plán organizace a společně definovali vizi „APRP je garantem a nositelem rané péče pro veřejnost, poskytovatele rané péče a instituce“
• Vydali jsme první číslo Bulletinu (najdete v Dokumentech)
• Na září připravujeme semináře pro nové členy APRP

Projekt


Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Projekt zahrnuje vybudování nové pevné a funkční koncepce organizace a tvorbu vzdělávacího systému pro specializaci oboru rané péče. Dalším výstupem je analýza kvality služeb, odborný informační bulletin pro členské organizace. Projekt ve svém důsledku stabilizuje a posílí fungování členských organizací v regionech, zajistí stejně vysokou odbornou úroveň služby, ověřenou garančním procesem, umožní sdílení dobré praxe a zajistí vysokou kvalitu a účinnost služeb.


Co je cílem projektu:

Obor rané péče, jeho přínos a efektivitu, se dosavadními aktivitami podařilo velmi úspěšně etablovat na úrovni státní, odborné i uživatelské. Nyní jsou služby rané péče velmi žádané, systémově se stávají nedílnou součástí mezioborové spolupráce v oblasti zdravotnictví a školství. Tato nová role ale klade velké nároky na jednotlivé členské organizace, které potřebují větší podporu. Asociace, která většinu aktivit dosud realizovala především na bázi dobrovolnické, musí transformovat svou strukturu i systém fungování a nabídnout svým členům odborný i poradenský program (servis) odpovídající aktuálním potřebám.


Realizace projektu:  1. 11. 2016 – 31. 10. 2018


Podpořená částka:   2 193 743,75 CZK


Registrační číslo:   CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002241


Realizátor projektu:Asociace pracovníků v rané péči, z.s.


Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 26641933, www.aprp.cz


Donátor projektu:


Evropský sociální fond  (Operační program zaměstnanost)  prostřednictvím MPSV.


Na projekt je poskytována finanční podpora EU.